ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
04-12-2018 14:25
කොළඹ ගුවන් හමුදා කදවුරු වාර්ෂික පෙර පාසැල් විවිධ ප‍්‍රසංගය 2018
කොළඹ ගුවන් හමුදා මූලික කඳවුරු පෙර පාසැල් විව... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:22
අන්තර් ඒකක මේස පන්දු ශූරතාවය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක මේස පන්ද... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:17
අබාන්ස් ආයතනයේ ප‍්‍රදර්ශන කුටි 02 ක් කටුනායකට හා ඒකලට
අබාන්ස් ආයතනයේ නව ප‍්‍රදර්ශන කුටි 02 ක් ගුවන් ... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:14
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථාන මාසික ධර්ම දේශනාව
මාසිකව පවත්වන ලබන ගුවන් හමුදා මූලස්ථාන ධර්ම ... තව කියවන්න >>
03-12-2018 16:14
අන්තර් ඒකක පැසිපන්දු තරඟාවළිය 2018
2018 අන්තර් ඒකක පැසිපන්දු තරඟාවළිය 2018 නොවැම්බර් ... තව කියවන්න >>
03-12-2018 16:11
'වෙව්' ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණයට ගුවන් හමුදාධිපති තුමන් එක්වෙයි
ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සංඥා බලකායේ 75 වන සංවත්... තව කියවන්න >>
03-12-2018 16:08
මඩකලපුව ගුවන් හමුදා කදවුරු වාර්ෂික පෙර පාසැල් විවිධ ප‍්‍රසංගය 2018
මඩකලපුව ගුවන් හමුදා මූලික කඳවුරු පෙර පාසැල් ... තව කියවන්න >>
03-12-2018 16:07
අන්තර් ඒකක ටෙනිස් තරඟාවළිය 2018
ශ‍්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකල වෘතීය පුහුණු පාස... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.