ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
27-12-2018 08:16
වනාන්තර නැවත වගාකිරිමේ ව්‍යාපෘතිය
ශ‍්‍රී ලංකාෙවි වන ඝණත්වය වැඩි කිරිමෙහි ලා ක‍... තව කියවන්න >>
26-12-2018 16:40
බෝම්බ නිෂ්ක‍්‍රීය කිරීමේ මූලික පුහුණු පාඨමාලාවේ ලංඡන පැළඳවීම
පාලවිය ගුවන් හමුදා කඳවුරු බෝම්බ නිෂ්ක‍්‍රීය ... තව කියවන්න >>
26-12-2018 16:29
අංක 12 සහ 13 රෙජිමේන්තු විශේෂ බලකා මූලික පාඨමාලාව විසිරයයි
ශී‍්‍ර ලංකාවේ  පැවති රුදුරු ත‍්‍රස්ත කි‍්‍... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.