ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
05-01-2017 12:42
53 වන කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික පාඨමාලාව ඇරඹෙයි
53 වන කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික පාඨමාලාව 2017 ජනවාරි ම... තව කියවන්න >>
04-01-2017 17:33
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පලාලි කදවුර සිය 36 වැනි සංවත්සරය සමරයි
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පලාලි කදවුර 2017 ජනවාරි ම... තව කියවන්න >>
04-01-2017 17:30
ගුවන් හමුදාව නව වසර සමරයි
2017 නව වසරේ වැඩ ආරම්භ කරමින් ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් ... තව කියවන්න >>
30-12-2016 09:23
ජාතික බීච් වොලිබෝල් ශූරතාව 2016
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා පිරිමි සහ කාන්තා වෙර... තව කියවන්න >>
28-12-2016 17:33
ජාතික ටයිකොන්ඩෝ ශූරතාවලිය - 2016
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ටයිකොන්ඩෝ කණ්ඩායම 2016 ද... තව කියවන්න >>
28-12-2016 16:12
ජාතික බර ඉසිලීමෙ තරඟාවලිය 2016
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කාන්තා බර ඉසිලීමෙ කණ්... තව කියවන්න >>
28-12-2016 14:46
බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය භට පාඨමාලාව නිමාවෙයි
අංක 32 නිළධාරී, අංක 05 නිළධාරිණී,  අංක 47 ගුවන් භට,... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2015 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.