ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
31-01-2017 10:16
18 වන ගුවන් ලක් සෙවන නිවස ප‍්‍රදානය කෙරේ
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින... තව කියවන්න >>
31-01-2017 09:56
නුවර ප‍්‍රථම සයසාමාජික හොකී තරඟාවළිය
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා පිරිමි සහ කාන්තා හොක... තව කියවන්න >>
30-01-2017 11:14
බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල කඳවුර සිය 19 වන සංවත්සරය සමරයි
බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල කඳවුර සි... තව කියවන්න >>
30-01-2017 10:48
සමාරම්භක ජාතික සූමෝ ශූරතාවළිය
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කාන්තා සූමෝ කණ්ඩායම 20... තව කියවන්න >>
30-01-2017 10:24
කොළඹ ගුවන් හමුදා රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයක්
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා ඉතිහාසයේ තවත් වැදගත්... තව කියවන්න >>
24-01-2017 09:34
17 වන ගුවන් ලක් සෙවන නිවස ප‍්‍රදානය කෙරේ
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින... තව කියවන්න >>
21-01-2017 11:20
ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේ පවත්වනු ලබන මාසික ධර්ම දේශනා වැඩසටහන
පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමියන් විසින් ... තව කියවන්න >>
21-01-2017 11:16
ලක්දිව ශක්ති වන්තයින්ගේ මහා කඹ ඇදීමේ තරඟාවලියේ ජය ගුවන් හමුදාවට
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පිරිමි කඹ ඇදීමේ කණ්ඩා... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.