ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් හමුදා පුවත්
01-12-2017 10:40
ගුවන් හමුදා මූලස්ථාන මාසික ධර්ම දේශනාව
ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය මගින් සංවිධානය කරනු ලබ... තව කියවන්න >>
01-12-2017 10:34
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක ස්කොෂ් තරඟාවලිය - 2017
2017 අන්තර් ඒකක ස්කොෂ් තරඟාවළිය පසුගිය 2017 නොවැම්... තව කියවන්න >>
01-12-2017 10:02
ජාතික කරාතේ ශූරතාවලිය - 2017
ජාතික කරාතේ ශූරතාවලිය 2017 ඩූ සංගමයේ මෙහෙයවීමෙ... තව කියවන්න >>
01-12-2017 10:00
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා අමිපාර කදවුර සිය 28 වන සංවත්සරය සමරයි
ගුවන් හමුදා අම්පාර කදවුර සිය 28 වන සංවත්සරය 2017 න... තව කියවන්න >>
28-11-2017 10:19
අන්තර් ඒකක පැසි පන්දු තරඟාවළිය 2017
2017 අන්තර් ඒකක පැසි පන්දු තරඟාවළිය 2017 නොවැම්බර්... තව කියවන්න >>
28-11-2017 10:13
3 වන කොරියානු තානාපති කුක්කිවොන් කුසලාන ටයිකොන්ඩෝ තරඟාවලිය
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ටයිකොන්ඩෝ කණ්ඩායම 2017 න... තව කියවන්න >>
26-11-2017 09:08
අන්තර් ඒකක බේස්බෝල් තරඟාවළිය 2017
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක බේස්බෝල්... තව කියවන්න >>
26-11-2017 09:01
අංක 09 ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් බලඝණය සිය 22 වන සංවත්සරය සමරයි
හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුරේ පිහිටි අංක 09 ප... තව කියවන්න >>
26-11-2017 08:49
හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 39 වන සංවත්සරය සමරයි
හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 39 වන සංවත්සර... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.