ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
18-08-2011 09:54
ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන
ගුවන් හමුදා මඩකලපුව කඳවුර හා මඩකලපුව අධ්‍යාප... තව කියවන්න >>
11-08-2011 15:15
ගුවන් හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයක්
ශ්‍රී ලංකාවේ නිළ සංචාරයක නිරතව සිටින මැලේසිය... තව කියවන්න >>
11-08-2011 14:51
අංක 38 අවිකරු උපදේශක පාඨමාලාව විසිර යයි
ගුවන් හමුදා දියතලාව කඳවුරේ මාස පහක් පුරාවට ක... තව කියවන්න >>
11-08-2011 14:46
අන්තර් ඒකක බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලිය - 2011
ගුවන් හමුදා චීන වරාය විද්‍යාපීඨ බැඩ්මින්ටන් ... තව කියවන්න >>
10-08-2011 18:53
89 වන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය - 2011
ගුවන් හමුදා මලල ක්‍රීඩකයින් 89 වන ජාතික මලල ක්... තව කියවන්න >>
10-08-2011 18:50
අන්තර් ඒකක බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලිය - 2011
ගුවන් හමුදා චීන වරාය විද්‍යාපීඨ බැඩ්මින්ටන් ... තව කියවන්න >>
10-08-2011 18:18
'සුවනාරී' වෛද්‍ය සායනය - හිඟුරක්ගොඩ
ජනාධිපති සේවා වනිතා ඒකකයේ ඉනෝකා රාජපක්ෂ මහත්... තව කියවන්න >>
10-08-2011 18:10
ගෘහස්ථ ඔරු පැදීමේ තරඟාවලිය - 2011
ජනරාල් සර් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය මග... තව කියවන්න >>
09-08-2011 10:16
අතිසාර්ථක අන්දමින් නිමාවූ රොදර්හැම් මෝටර් ධාවන තරඟය
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කටුකුරුන්ද කඳවුරේ අගෝ... තව කියවන්න >>
09-08-2011 10:11
ගුවන් හමුදා රග්බි කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයක්
කැල්ටෙක්ස් සූරතා රග්බි තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.