ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
21-06-2011 10:38
ගුවන් හමුදා මඩකලපුව කඳවුර 'පොසොන්' උත්සවය සමරයි
ගුවන් හමුදා මඩකළපුව කඳවුරේ 'පොසොන් උත්සවය' කඳ... තව කියවන්න >>
21-06-2011 10:34
ගුවන් හමුදා මදුරු මර්ධන ව්‍යාපාරය
ගුවන් හමුදා කොළඹ කඳවුර සංවිධානය කළ 'ඩෙංගු මර්... තව කියවන්න >>
21-06-2011 10:17
හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුරේ වාර්ෂික පරීක්ෂණය
2011 වසර සදහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා වවුනියා කදව... තව කියවන්න >>
14-06-2011 16:01
ගුවන් හමුදා ත්‍රිකෝණමඩු පුනරුත්ථාපන කඳවුර
හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සමාජිකයින් සමූහයක් ගුවන් හම... තව කියවන්න >>
14-06-2011 09:43
මහා සංගීත රත්‍රිය සහ සැණකෙළිය
ගුවන් හමුදා සේවා පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් සංවිධා... තව කියවන්න >>
14-06-2011 09:40
අංක 55 වෘත්තීමය නිළධාරී පාඨමාලාව
අංක 55 වෘත්තීමය නිළධාරීගේ පාඨමාලාව හැදෑරු ශිෂ... තව කියවන්න >>
14-06-2011 09:37
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක හොකී තරඟාවලිය - 2011
ගුවන් හමුදා 2011 අන්තර් ඒකක හොකී ශූරතා තරඟාවලිය... තව කියවන්න >>
14-06-2011 09:30
නායකත්ව පුහුණු පාඨමාලාවේ පළමු අදියර අතිසාර්ථකව අවසන්
නවක විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා හඳුන්වාදුන් න... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.