ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
09-08-2011 10:07
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කටුකුරුන්ද කඳවුරේ වාර්ෂික පරීක්ෂණය
ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් හර්ෂ අබේවික්‍ර... තව කියවන්න >>
09-08-2011 10:02
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කොග්ගල කඳවුරේ වාර්ෂික පරීක්ෂණය
ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් හර්ෂ අබේවික්‍ර... තව කියවන්න >>
09-08-2011 09:57
ගුවන් හමුදා පැරෂුට් පාඨමාලාව විසිර යයි
ගුවන් හමුදා පැරෂුට් පුහුණු පාසලේ අංක 04 මූලික ... තව කියවන්න >>
09-08-2011 09:53
ආසියානු ඒකාබද්ධ 'බොක්සිං' ශූරතා තරඟාවලිය
කොරියාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු ඒකාබද්ධ '... තව කියවන්න >>
05-08-2011 09:09
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2011
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පි... තව කියවන්න >>
05-08-2011 09:07
ඉවුම් පිහුම් කලා ප්‍රදර්ශනය - 2011
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන අරක්කැමියන්ගේ සංගමය සංවි... තව කියවන්න >>
05-08-2011 09:02
ගුවන් හමුදා වාර්ෂික පුහුණුකරු සම්මේලනය 2011
ගුවන් හමුදාපතිතුමන් හා ගුවන් හමුදා මලල ක්‍රී... තව කියවන්න >>
05-08-2011 08:59
'කාටද ආඩම්බර' විශේෂ වැඩමුළුව
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සමාජිකාවන් වෙනු... තව කියවන්න >>
05-08-2011 08:56
විවෘත කාන්තා පාපන්දු තරඟාවලිය 2011
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩාය... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.