ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
03-01-2011 16:56
සීගිරිය කඳවුරු වාර්ෂික සුහද හමුව හා ළමා උළෙල
වාර්ෂික සුහද හමුව සහ ළමා සාදය 2010 දෙසැම්බර් මස 28... තව කියවන්න >>
03-01-2011 16:39
ගුවන් හමුදාවේ 60 වෙනි සංවත්සරය
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 60 වෙනි සංවත්සරය 2011 මා... තව කියවන්න >>
03-01-2011 16:19
රත්මලාන කඳවුර වාර්ෂික සුහද හමුවක් සංවිධානය කරයි.
රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුර වාර්ෂික සුහද හමුවක... තව කියවන්න >>
31-12-2010 08:49
සීගිරිය කඳවුරටත් සුභසාධක වෙළඳ සලක්
සියළු පහසුකම් සපිරි සුභසාධක වෙළඳසලක් සීගිරි... තව කියවන්න >>
31-12-2010 08:23
මීරීගම කදවුරු වාර්ෂික සුහද හමුව හා ළමා උළෙල සාර්ථකව නිමාවේ
ගුවන් හමුදා මිරීගම කදවුරු සේවා පුද්ගලයින්ගේ ... තව කියවන්න >>
24-12-2010 10:56
පලාලි ගුවන් හමුදා කදවුරේ ප්‍රථම වරට ළමා සාදයක් සහ සුහද හමුවක්
යාපනය, පලාලි ගුවන් හමුදා කදවුරේ ප්‍රථම වරට සු... තව කියවන්න >>
23-12-2010 14:55
ඒකල කඳවුර, වාර්ෂික සුහද හමුව සහ ළමා සාදය සමරයි
වාර්ෂිකව ඒකල ගුවන් හමුදා කඳවුරේ පවත්වනු ලබන ... තව කියවන්න >>
23-12-2010 13:40
ගුවන් හමුදා සේවා මුක්ත සංගමයට වසර තිහයි
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවාමුක්ත සංගමය තම 30 ව... තව කියවන්න >>
23-12-2010 11:13
60 වන ගුවන් හමුදා වර්ශ පූර්ණ සංවත්සරයට සමගාමීව... තව කියවන්න >>
19-12-2010 08:48
අංක 18 උසස් අවිකරු පුහුණු පාඨමාලාව විසිර යයි
අංක 18 උසස් අවිකරු පුහුණු පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.