ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
11-01-2019 11:23
අළුතින් බඳවාගන්නා ලද ශිෂ්‍ය නිළධාරීන් දිවුරුම් දෙයි
අංක 72 ශිෂ්‍ය නිළධාරී පාඨමාලාව සඳහා අලුතින් බඳ... තව කියවන්න >>
11-01-2019 11:21
පිදුරුතලාගල ගුවන් හමුදා කඳවුරු සිය 09 වන සංවත්සරය සමරයි
පිදුරුතලාගල ගුවන් හමුදා කඳවුර  සහ අංක 07 ගුවන... තව කියවන්න >>
11-01-2019 11:07
මුතුරාජවෙල ගින්න නිවිමට ගුවන් හමුදාවේ හෙලිකොප්ටර් යානා
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය මගින් කල දැනුම්දී... තව කියවන්න >>
11-01-2019 11:03
59 වන කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික පාඨමාලාව ඇරඹෙයි
59 වන කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික පාඨමාලාව 2019 ජනවාරි ම... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.