ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
24-12-2018 14:47
සේවා වනිතා ඒකකයෙන් සමාජ සත්කාරක වැඩසටහනක්
ගුවන් හමුදාධිපතිතුමාගේ මගපෙන්වීම යටතේ ගුවන... තව කියවන්න >>
21-12-2018 11:15
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයෙන් 2018 නත්තල් කැරොල් ගී ප‍්‍රසංගයක්
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින... තව කියවන්න >>
21-12-2018 10:20
අන්තර් ඒකක වූෂූ තරඟාවළිය 2018
2018 අන්තර් ඒකක වූෂූ තරඟාවළිය 2018 දෙසැම්බර් මස 12 ව... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
 • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.