ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් හමුදා පුවත්
18-09-2018 17:00
අන්තර් ඒකක දුනු විදීමේ ශූරතාවය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක දුනු විදී... තව කියවන්න >>
18-09-2018 16:59
අන්තර් ඒකක ටයිකොන්ඩෝ ශූරතාවය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක ටයිකොන්ඩෝ... තව කියවන්න >>
18-09-2018 16:58
ගුවන් හමුදාව දකුණු සුඩානයේ ගුවන් අභ්‍යාසයක නිරත වෙයි
දකුණු සුඩානයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා... තව කියවන්න >>
14-09-2018 15:59
ආසියානු නෙට්බෝල් ශූරතාවලිය 2018
ආසියානු නෙට්බෝල් ශූරතාවය දිනාගත් ශ‍්‍රී ලංක... තව කියවන්න >>
14-09-2018 15:58
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක රග්බි ශූරතාවලිය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක රග්බි ශූර... තව කියවන්න >>
14-09-2018 15:56
10 වන ආරක්ෂක සේවා ජූඩෝ ශූරතාවලිය 2018
10 වන ආරක්ෂක සේවා ජූඩෝ ශූරතාවලිය 2018 සැප්තැමිබර... තව කියවන්න >>
12-09-2018 09:36
අන්තර් ඒකක අත්පන්දු තරඟාවළිය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක අත්පන්දු ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.