ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Commander Declares Open New Holiday Home and Abans Showroom at SLAF Base Anuradhapura

Published on: 2018-12-22 18:28:22
Commander Declares Open New Holiday Home and Abans Showroom at SLAF Base Anuradhapura
The Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy declared open the newly constructed Holiday Home for Serving and Retired Other Ranks and an Abans Showroom today (21 December 2018) at SLAF Base Anuradhapura.

The Holiday Home was designed and constructed by the Civil Engineering Wing of SLAF Base Katunayake, under supervision of the Director of Civil Engineering and Base Commander of the SLAF Base Anuradhapura. The newly constructed Holiday Home consists of 21 fully furnished luxury bed rooms with attached bathrooms. Among that two bed rooms have specially designed for the disabled personnel and two rooms for retired personnel.

The Director of Civil Engineering, Air Vice Marshal MRK Samarasinghe, Base Commander SLAF Base Anuradhapura Air Commodore HN Abeysinghe, General Manager Abans PLC, Officers, retired and disable servicemen and other ranks were present at the opening ceremony.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.