ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Women's Weightlifters Senior National Weightlifting Champions 2018

Published on: 2018-12-26 13:14:29
SLAF Women's Weightlifters Senior National Weightlifting Champions 2018
Youth, Junior and Senior National Weightlifting Championships 2018 was held from 20th to 24th December 2018 at Sports Gymnasium in Torrington, Colombo. The Sri Lanka Air Force Women's Weightlifting Team was able to win the Senior National Weightlifting Championships 2018 defeating all the other weight lifting teams in Sri Lanka.

The Sri Lanka Air Force and the Sri Lanka Navy emerged as Joint Runners Up of Senior National Weightlifting Championship 2018 in the Men's Series. Corporal Gomes BDH from the Sri Lanka Air Force was adjudged the Best Lifter in the Women's Series.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.