ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

රැකියා ස්ථානයන්හි සිදුවන ලිංගික හිංසනය

2017-10-09 09:34:17
රැකියා ස්ථානයන්හි සිදුවන ලිංගික හිංසනය
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විධායක නීති අංශය මගින් සංවිධානය කල ”රැකියා ස්ථාන වල සිදුවන ලිංගික හිංසනය” පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් සියළුම ගුවන් හමුදා නිළධාරිනියන් සඳහා 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 06 වන දින ගුවන් හමුදා මූලස්ථාන ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

කොළඹ විශ්ව විද්යාලයේ නීති පීඨයේ මහජන හා ජාත්‍යන්තර නීතිය පිළිබඳ ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මහාචාර්ය ජීවා නිරිඇල්ල මහතා සහ ශ‍්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා හා ළමා කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ඒඑස්පී බිම්ෂානි ජයසිංහආරච්චි මහත්මිය විසින් මෙම සාකච්ඡාව සිදුකරන ලදී. ගුවන් හමුදා නීති අධ්‍යයක්‍ෂක ගෲප් කැප්ටන් එස්එන්එස්එන් ඩයස් විසින් මෙම සාකච්ඡාව මෙහෙයවන ලදී.

  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.