ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කාන්තා ජූඩෝ කණ්ඩායම ජාතික ආධුනික ශූරතාවය දිනා ගනී

2018-06-04 08:38:55
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කාන්තා ජූඩෝ කණ්ඩායම ජාතික ආධුනික ශූරතාවය දිනා ගනී
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කාන්තා ජූඩෝ කණ්ඩායම විසින් 2018 මැයි මස 29 සිට 31 දින දක්වා නාවලපිටිය ජයතිලක ගෘහස්ථ කි‍්‍රඩාංගනයේදී පැවති ජාතික ආධුනික ජූඩෝ තරඟාවලියේදී සමස්ථ ශූරතාවය හිමි කර ගැනීමට සමත්වුනු අතර  පිරිමි කන්ඩායම අනුශූරයින් බවට පත්විය.

ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම රන් පදක්කම් 7 ක් සහ රිදී පදක්කම් 6 ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 8 තමන් සතුකර ගැනීමට එහිදී සමත්විය.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.