ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சிவில் பாதுகாப்பு தலைமை அதிகாரியின் உத்தியோகபூர்வ விஜயம்

Published on: 2011-03-25 14:07:03
சிவில் பாதுகாப்பு தலைமை அதிகாரியின் உத்தியோகபூர்வ விஜயம்
சிவில் பாதுகாப்பு படையின் தலைமை அதிகாரி "ரியர் அத்மிரால்' ஆனந்த பீரிஸ்
மற்றும் இலங்கை விமானப்படைத்தளபதி 'எயார் மார்ஷல்' ஹர்ஷ அபேவிக்ரம ஆகியோருக்கு
இடையிலான சந்திப்பொன்று இன்று அதாவது 24.03.2011ம் திகதியன்று இலங்கை
விமானப்படை தலைமையகத்தில் நடைப்பெற்றது.
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.