ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கட்டுநாயக்க விமானப்படை பேஸ் சீ.ஈ.டப்லியூ விங் அதன் '13 வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாட்டும்

Published on: 2016-06-15 15:10:41
கட்டுநாயக்க விமானப்படை பேஸ்  சீ.ஈ.டப்லியூ விங் அதன் '13 வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாட்டும்
விமானப்படை பேஸ்  கட்டுநாயக்க   சிவில்  இன்ஜினியரிங் விங்   கட்டுநாயக்க  2016 ஆம் ஆண்டு  ஜூன் 13 ஆம் திகதி  அன்று அதன் '13 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும்.

இரத்த தானம் பிரச்சாரம் 13 வது ஆண்டு நிறைவு ஒரு பகுதியாக  2016 ஆம் ஆண்டு  ஜூன்  09 ஆம் திகதியில் மீகுமவ பொது மருத்துவமனையில்  இணைந்து விமானப்படை ஆதார வைத்தியசாலையில் கட்டுநாயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. 130 நன்கொடையாளர்கள் மொத்தம் தானாக முன்வந்து இந்த கண்ணியத்தைக் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.

சிவில் இன்ஜினியரிங் விங் தற்போது 17 சிவில் இன்ஜினியரிங் அதிகாரிகள் மற்றும் 1429 விமானப்படை வீரர்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையில் பல்வேறு ஒழுங்கின் கீழ் பயிற்சி பெற்ற மற்றும் விமானப்படை உள்ள அனைத்து முக்கிய கட்டுமான மற்றும் மறுவாழ்வு மேற்கொள்ள அதிகாரம் கொண்டது.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.