ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

தேசீய கடற்கரை கைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 2016

Published on: 2016-12-30 16:35:33
தேசீய  கடற்கரை கைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 2016
2016 ஆம் ஆண்டு  செப்டம்பர்  மாதம்  22 ஆம்  திகதி  இருந்து 24 ஆம் திகதி வரை நீர்கொழும்பு  பிரவூன்ஸ்  கடற்கரையில் நடைபெற்ற   தேசீய கடற்கரை கைப்பந்து  சாம்பியன்ஷிப்யில்  இலங்கை விமானப்படை ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் கடற்கரை கைப்பந்து அணிகள்  வெற்றிபெற்றது.

இலங்கை கடற்கரை கைப்பந்து சங்கமில்  மூத்த துணை தலைவர்  டீ.அய்.ஜீ பிரியந்த ஜயக்கொடி பிரதம விருந்தினராக விழா அலங்கரித்தார்.  விமானப்படை கைப்பந்து சங்கமம் தலைவர்  எயார் கொமடோர் ஆர்.என் திலகசிங்க விழா நிகழ்வுக்கு கலந்துகொன்டனர்.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.