ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப் படை தளபதியின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை

Published on: 2017-03-12 12:54:03
இலங்கை விமானப் படை தளபதியின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை
2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 10 ஆம் திகதி  விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதிவின் பலாலி விமானப்படை முகாமில் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை  நடத்தப்பட்டது.

ஆய்வு நடந்து கொண்டிருந்த போது தளபதி  அனைத்து பகுதிகளில் விஜயம்.

ஆண்டு ஆய்வு முடிவடைந்த பின்னர் தளபதி உத்தியோகத்தர்கள்இ வான்வீரர்கள் மற்றும் விமானப்படை நிலையம் பலாலி பொதுமக்கள் ஊழியர்கள் உரையாற்றினார். அதிகாரிகள் ஆண்கள் மற்றும் நிலையம் பலாலி தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான சிவிலியன் ஊழியர்கள் செய்யப்படுகிறது நல்லவள் வேலை பாராட்டிய அதே வேளை அமைக்க கூட அதிக இலக்குகளை அடைய அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.