ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

வவூனியா விமானப்படை முகாமின் இல. 02 ஏ.டி.ஆர்.எஸ். பிரிவில் 11 ஆவது ஆண்டு விழா

Published on: 2017-03-13 09:54:03
வவூனியா விமானப்படை முகாமின் இல. 02 ஏ.டி.ஆர்.எஸ். பிரிவில் 11 ஆவது ஆண்டு விழா
வவூனியா விமானப்படை முகாமின் இல. 02 ஆவது வான் பாதுகாப்பு ராடார் பிரிவில் 11 ஆவது ஆண்டு நிறைவூ விழா 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 10 ஆம் திகதி நடைபெற்றது.

உருவாக்கம் நாள் வேலை அணிவகுப்பு 02 ஆவது வான் பாதுகாப்பு ராடார் பிரிவில் கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர் ஜயசுரிய அவர்களின் தலமையில் நடைபெற்றது. மேலும் அருகம்புல் பாடசடைக்கு சகல வசதிகளுடனும் ஒரு நூலகம் கட்டிடம் கட்டப்பட்டது.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.