ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

போர் வீரர்களக்கு ஜனாதிபதியிடமிருந்து வீடுகளை பெற்றுக்கொள்கிறார்.

Published on: 2017-05-15 15:43:46
போர் வீரர்களக்கு  ஜனாதிபதியிடமிருந்து வீடுகளை பெற்றுக்கொள்கிறார்.
2017 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 10 ஆம் திகதி பத்தரமுல்லவில் உள்ள 'ஏபே காமா' வளாகத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வின் போது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன  வீடமைப்பு மற்றும் வீதி உரிமையாளர்களுக்கிடையிலான முரண்பாடுகளையும் விநியோகித்தார்.5 வது வருட புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சிறந்து விளங்கிய போரின் வீரர்கள் அவர்களின் சடங்குகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் பாதுகாப்பு அமைச்சின் பாதுகாப்பு அமைச்சர்  ருவன் விஜேவர்த்தன , பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்,  விமானப்படைத் தளபதி ஏர் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  , இராணுவ தளபதி லெப்டினென்ட் ஜெனரல் சிரிஷாந்த டி சில்வா,  கடற்படை தளபதி  வைஸ் அட்மிரல் ரவீந்திர விஜயகுணரட்ன ,  ரணவிரு சேவா அதிகாரசபை தலைவி  திருமதி அனோமா பொன்சேகா , சிரேஷ்ட அரசாங்க அதிகாரிகள்,  மு.ப.சே.வின் மூத்த உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் சேவை உத்தியோகத்தர்களின், குடும்ப உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.

  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.