ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

பங்களாதேஷ் விமானப்படை ஹாக்கி அணி இலங்கைக்கு வருகை

Published on: 2017-05-16 12:22:29
பங்களாதேஷ் விமானப்படை ஹாக்கி அணி இலங்கைக்கு  வருகை
பங்களாதேஷ் விமானப்படை ஹாக்கி அணியின் 14 பேர்கள் வீரர்கள் 2017 ஆம் அண்டு மே மாதம் 14 ஆம் திகதி  இலங்கைக்கு வந்தார்கள்.

ஸ்கொட்ரன் லீடர் எம்.எம். காமல் தலைமையிலான வந்த குழு பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து இலங்கை விமானப்படை ஹாக்கி அதிகாரிகளின் உதவியுடன் வரவேற்றது.

2017 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 15 ஆம் திகதி நடைபெற்ற முதலாவது ஹாக்கி போட்டியில் பங்களாதேஷ் விமானப்படை ஹாக்கி அணிக்கு எதிராக இலங்கை விமானக்கடை ஹாக்கி அணி (1-0)   வெற்றி பெற்றது.

போட்டிகளின் இரண்டாவது போட்டி 2017 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 18 ஆம் திகதி ஆஸ்ட்ரோ டர்ப் ஹாக்கி ஸ்டேடியம் நடைபெறவுள்ளது.

  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.