ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை தலைமையகம் மாதாந்திர தர்ம தேஷணா

Published on: 2017-05-18 22:10:24
விமானப்படை  தலைமையகம்  மாதாந்திர தர்ம தேஷணா
விமானப்படை  தலைமையகம்  மாதாந்திர தர்ம தேஷணா  திட்டம் இது வரை தலல்லே சந்திரகித்தி தேரோவின் நடத்தது.இந்த திட்டத்திற்கு  விமானப்படை உயர் அதிகாரிகள் கழந்துகொன்டார்கள்.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.