ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல்

Published on: 2017-10-09 09:36:25
பணியிடத்தில்  பாலியல் துன்புறுத்தல்
2017 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 06 ஆம் திகதி விமானப்படை தலைமைகம்  ஆடிட்டோரியத்தில் அனைத்து லேடி அதிகாரிகளிடமும் "பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல்" பற்றிய விவாதத்தை கட்டளைத் திணைக்களம் நடத்தியது.

இலங்கை  மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் பணியகத்தின் பணிப்பாளரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கொழும்பு பல்கலைக்கழக சட்டப் பிரிவின் உயர்நிலைப் பேராசிரியரும்  மற்றும் சர்வதேச சட்டத் தலைவருமான பேராசிரியர் ஜீவா நிரிலலா மற்றும் ஏஎஸ்பி பிம்ஷானி ஜசிங்கராச்சி ஆகியோர் கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டனர். இந்த விவாதம் இயக்குனர் சட்ட குருப்  கேப்டன்  டயஸால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.