ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படையின் 50 ஆண்டுகளுக்கு பெல் ஹெலிகாப்டர் நடவடிக்கைகளுக்காக பெல் ஹெலிகாப்டர் டெக்ஸ்டிரோன் விருது வழங்கப்பட்டது

Published on: 2018-02-13 11:22:54
இலங்கை விமானப்படையின் 50 ஆண்டுகளுக்கு பெல் ஹெலிகாப்டர் நடவடிக்கைகளுக்காக   பெல் ஹெலிகாப்டர் டெக்ஸ்டிரோன்  விருது வழங்கப்பட்டது
இலங்கை விமானப்படை தளபதி  ஏர் மார்ஷல் கபில ஜெயபதியின்  இலங்கை விமானப்படையின் 50 வருட பெல் ஹெலிகாப்டர்கள் செயற்பாடுகள் குறித்து பாராட்டு தெரிவித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

சிங்கப்பூர் ஏர்ஷோவ் 2018 இல் பெல் ஹெலிகாப்டர் பிரிவினருக்கு  இலங்கை விமானப்படை  தளபதி  செய்தபோது இந்த விளக்கவுரை செய்யப்பட்டது

பெல் 206 , 212 மற்றும் 412 ஹெலிகாப்டர்களை இயக்கத் தொடங்குகிறது.விமானப்படை தளபதி  5000 மணி நேரங்களுக்கு மேலாக   சார்பில் விருது பெற்றார்கள்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.