ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படையின் தொடக்க செஸ் பட்டறை

Published on: 2018-02-13 11:27:14
விமானப்படையின் தொடக்க செஸ் பட்டறை
புதிதாக உருவானது விமானப்படையின் செஸ் கிளப் மற்றும் இலங்கை செஸ் பெடரேஷன்  சேர்க்கையை  ஒரு பட்டறை திட்டம்  முன்னாள் ஊழியர்  மாநாட்டு மன்டபத்தில் 2018 பெப்ருவரி 08 ஆம்திகதி நடைபெற்றது.

இதற்காக விமானப்படை செஸ் சங்கமம் தலைவர் குருப் கெப்டன் ஏ.என் விஜேசிரிவர்தனவூம் விமானப்படை செஸ் சங்கமம் செயளாளர் விங் கொமான்டர் டீ.பீ தலகெடிய மற்றும் உப செயளாளர் ஸ்கொட்ரன் லிடர் விக்கிரமசிங்க கழந்துகொன்டார்கள்.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.