ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படை மகளிர் ஜூடோ அணி தேசிய தன்னார்வ சாம்பியன்ஷிப்பை வென்றது

Published on: 2018-06-05 13:50:54
இலங்கை விமானப்படை மகளிர் ஜூடோ அணி தேசிய தன்னார்வ சாம்பியன்ஷிப்பை வென்றது
 இலங்கை விமானப்படை மகளிர் ஜூடோ அணி 2018 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 29 ஆம் திகதியிலிருந்து 31 ஆம் திகதி வரை நாவலபிட்டி உள்ளுர் மைதானத்தில் நடத்தப்பட்ட தேசிய தன்னார்வ சாம்பியன்ஷிப்பில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் வென்றார்கள்.

இதில் விமானப்படை  ஏழு தங்கம்  ஆறு வெள்ளி மற்றும் எட்டு வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றார்கள்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.