ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை வீரவில முகாம் 40 வது ஆண்டு நிறைவூ கொண்டாட்டப்படுகிறது

Published on: 2018-06-05 13:55:22
விமானப்படை வீரவில முகாம் 40 வது ஆண்டு நிறைவூ கொண்டாட்டப்படுகிறது
விமானப்படை வீரவில முகாமின் 40 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாட்டும் இனையாக மே மாதம் 30 மற்றும் 31 ஆம் திகதிகளிள் திஸ்ஸமகாராம சுபத்திரா குழந்தைகள் வீட்டில் தானம் மற்றும சிரமதான திட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியும்  அனைத்து அதிகாரிகளும்  மாணவர்களும் மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்தனர்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.