ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

மத்திய அப்பிரிகா அமைதி முயற்சிகளில் மி-17 ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

Published on: 2018-06-05 15:20:55
மத்திய அப்பிரிகா  அமைதி முயற்சிகளில் மி-17 ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சமாதானப் படைகளால் இலங்கை விமானப்படை மீ -17 ஹெலிகொப்டர்களை  மாற்றீடு 2018 ஆம் ஆண்டு மே மாதம்  30 மற்றும் ஜூன் 02  ஆம் திகதிகளில் செய்யப்பட்டது.

மத்திய அப்பிரிகாவில் இருந்து ஏனைய மீ -17 ஹெலிகாப்டர்களை அனுப்புவதற்கு பதிலாக மத்திய அப்பிரிகாவில்  இரண்டு மீ -17 ஹெலிகாப்டர்கள் இலங்கைக்குத் திரும்புவதற்காக அனுப்பப்பட்டன.இது ஐ.நா. வின் ஏ என்-124 விமானத்தின் உதவியுடன் நடத்தப்பட்டது.

ஹெலிகாப்டரை மாற்றுவதற்கு இலங்கை விமானப்படை யுனைட்டெட் நேஷன்ஸ் சமாதான முன்னெடுப்பு நடவடிக்கைகள் பிரிவு மேற்கொண்டது.  பிரதான அலுவலர்கள்  விமான செயல்பாடுகள் மற்றும் சிஸ்டம்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆகியவற்றின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் நடத்தப்பட்டது.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.