ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

வீழ்ந்த போர் வீரர்களுக்கு கௌரவம்

Published on: 2018-08-13 13:04:32
வீழ்ந்த போர் வீரர்களுக்கு கௌரவம்
இலங்கை ஓய்வு பெற்றவர்களின் சங்கத்தின் தலைவர் பிரகேடிய கே.ஏ. ஞானசார அவர்களினால் விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களுக்கு பொபி பூக்கள் அணிய விழா ஒன்று 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 09 ஆம் திகதி விமானப்படை தலமையகத்தில் நடைபெற்றது.

இந் நிகழ்வூக்கு இலங்கை ஓய்வு பெற்றவர்களின் சங்கத்தின் செயளாலர் லெப்டினன் கர்னல் அஜித் சியம்பலாபிடிய அவர்கள் துணை தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் மஹிந்த அம்பன்பொல அவர்கள உப்பட இலங்கை ஓய்வு பெற்றவர்களின் சங்கத்தின் உருப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.