ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படை மகளிர் அணியினர் தேசிய வாழ்க்கை சேமிப்பு வெற்றி பெற்றுக்கொண்டனர்.

Published on: 2018-12-31 19:10:51
இலங்கை விமானப்படை  மகளிர் அணியினர் தேசிய  வாழ்க்கை சேமிப்பு  வெற்றி பெற்றுக்கொண்டனர்.
67  வது  தேசிய தேசிய  வாழ்க்கை சேமிப்பு  போட்டிநிகழ்வு கடந்த 2018  டிசம்பர்  28 ம் திகதி  கல்கிஸ்ஸை   தடாகத்தில்  நரம்பல போலீஸ் படையினரால்   நடத்தப்பட்டது.

இந்த நிகழ்வில் இலங்கை விமானப்படை  மகளிர் அணியினர்  பெண்கள் பிரிவில்  வெற்றி  பெற்றுக்கொண்டனர்  அதேபோல்   ஆண்கள்  அணியினர்  03 ம் இடத்தை பெற்றுக்கொணடனர்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.