ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படையினருக்கு ஜனாதிபதி இல்ல சடங்குங்களை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டனர்

Published on: 2019-01-10 09:41:51
இலங்கை விமானப்படையினருக்கு  ஜனாதிபதி இல்ல சடங்குங்களை  பொறுப்பேற்றுக்கொண்டனர்
இலங்கை விமானப்படையினர்  ஜனாதிபதி இல்லத்தின்  சடங்குகளை  கடந்த 2019  ஜனவரி 01 ம் திகதி  இலங்கை கடல்படையினரிடம் இருந்து பொறுப்பேற்றுக்கொண்டனர்  இலங்கை விமானப்படையின்  வர்ண அணிவகுப்பு அணியினரே  பொறுப்பேற்று கொண்டனர்.


 
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.