මොරවැව රෙජිමේන්තු විශේෂ බලකා පුහුණු පාසල උපායශීලී නාගරික සටන් පුහුණුව ආරම්භ කරයි
1:02pm on Friday 26th June 2020
ක්ෂණික විහිදුම් බලකා සුදුසුකම් ලත් අවිකරුවන් සඳහා අංක 01 උපායශීලී නාගරික සටන් පුහුණු පාඨමාලාව 2020 ජුනි 22 වන දින මොරවැව රෙජිමේන්තු විශේෂ බලකා පුහුණු පාසලේදී රෙජිමේන්තු විශේෂ බලකායේ අණදෙන නිලධාරි වින්ග් කමාන්ඩර් එච්එම්ටී නන්දක කුමාර හා සහ රෙජිමේන්තු විශේෂ බලකා පුහුණු පාසලේ අණදෙන නිලධාරී බලඝන නායක බීඩබ්ලිව්ටීඑස් බන්ඩාරගේ  උපදෙස් හා අධීක්ෂණය යටතේ ආරම්භ කරන ලදී.

මෙම පාඨමාලාව සැලසුම් කර ඇත්තේ සිතියම් කියවීම කාර්තුමය සටන් නිරායුධ සටන් සමීප කාර්තුමය සටන් සරඹ සහ උසස් වෙඩි තැබීමේ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ දැනුම හා ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ලබා ගනිමින් නාගරික භූමියක සටන් කිරීම සඳහා අවිකරුවන් පුහුණු කිරීම අරමුණු කරගනිමින්ය.දින 24 මෙම පාඨමාලාව  හැදෑරීම සඳහා පුහුණුවන්නන් 32 දෙනෙකු තෝරාගෙන ඇත.

මෙහි සමාරම්භක අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ මොරවැව කදවුරේ අණදෙන නිලධාරී ගෲප් කැප්ටන් එච්ටීඑච් ධර්මදාස මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

airforce_logo
SRI LANKA AIR FORCE
GUARDIANS OF THE SKIES
© 2021 Sri Lanka Air Force Directorate of Information Technology . All rights reserved