මොරවැව ගුවන් හමුදා කදවුර සිය 47 වෙනි සංවත්සරය සමරයි
9:42am on Saturday 1st August 2020
මොරවැව ගුවන් හමුදා කදවුර පසුගිය ජූලි මස 29  වන දින සිය 47 වන සංවත්සරය සමරනු ලැබීය. සංවත්සරය සමරමින් ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක් ත‍්‍රිකුණාමලය මූලික රෝහලේදී පැවති අතර කඳවුරු සේවා පුද්ගලයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මොරවැව වැව් බැම්ම ආශි‍්‍රතව පරිාසර පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් හා ගජබා ලෙන් විහාරය මූලික කරගනිමින් ශ‍්‍රමදාන වැඩසටහනක් ද පවත්වන ලදී.

airforce_logo
SRI LANKA AIR FORCE
GUARDIANS OF THE SKIES
© 2021 Sri Lanka Air Force Directorate of Information Technology . All rights reserved