இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
logo
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • our mission FORCE PROTECTION
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5 our mission FORCE PROTECTION6
மேலும் விவரங்களுக்கு
31-12-2012 10:40
சீனமுகத்துர் விமானப்படை முகாமில் நத்தார் கொண்டாட்டம்
சீனமுகத்துர் விமானப்படை முகாமில் கட்டளை அத... மேலும் >>
31-12-2012 10:28
86 ஆவது  குத்துச்சண்டை சாம்பியன்சிப்
அமேச்சூர் குத்துச் சண்டை சங்கத்தினால் ஒழுங... மேலும் >>
28-12-2012 16:36
விஷேட  பாடநெறி கொண்டாடம்
இலக்கம் 55 அடிப்படை கெடெட் பாடநெறி. இலக்கம் 30 க... மேலும் >>
28-12-2012 16:34
பிரியாவிடை வைபவம்
இலக்கம 42 அணிவரிக்குப் பயிற்சி ஆலோசகர் பாடநெ... மேலும் >>
28-12-2012 16:27
யுலிடயிட் பென்டசி நத்தார் கெரோல் கச்சேரி
இலங்கை விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவு ஒழுங்கம... மேலும் >>
28-12-2012 16:24
பிரியாவிடை வைபவம்
இந்த பிர்யாவிடை வைபவத்தில் கெடெட் உத்தியோக... மேலும் >>
26-12-2012 15:08
முகாமில் இடையிலான கப்படி கின்னம் -2012
முகாமில் இடையிலான கப்படி கின்னம் விமானப்பட... மேலும் >>
26-12-2012 15:03
28  ஆம் யூத் ரூபவாகினி கரப்பந்து கின்னம்
சுகததாச விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற 28 ஆ... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை