இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
logo
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • our mission FORCE PROTECTION
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5 our mission FORCE PROTECTION6
மேலும் விவரங்களுக்கு
30-04-2013 13:16
முகாம்கள் இடையில் ஹேன்ட்போல் சாம்பியண்ஷுப் - 2013
2013 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 26 ஆம் திகதி மகரகமை  ... மேலும் >>
26-04-2013 15:58
"குவன் விரு சவிய"  பாடசாலை பிள்ளைகளுக்காக உ... மேலும் >>
26-04-2013 15:56
விமானப்படை டேபல் டெனிஸ் விளையாட்டு வீரர்கள் தேசீய அணிக்கு.
2013 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 05 ஆம் திகதிலிருந்து 10 ஆம் ... மேலும் >>
24-04-2013 12:04
ரத்மலானை விமானப்படை முகாமின் வருட நிணைவூ விழா.
ரத்மலானை விமானப்படை முகாமின் வருட நிணைவூ வி... மேலும் >>
24-04-2013 12:02
ஹெலிடுவர்ஸ் புதிய கார்யாலயம் யாழ்ப்பாணுக்கு
விமானப்படை "ஹெலிடுவர்ஸ்"  புதிய கார்யாலயம் ... மேலும் >>
23-04-2013 14:12
பலாலி விமானப்படை முகாமின் வருடாந்த பரிசோதனை
இலங்கை விமானப்படைத் தளபதி  எயார் மார்ஷல் ... மேலும் >>
23-04-2013 12:21
இலங்கை தரைப்படை கொல்ப் சங்கமும் ஒழுங்கமைக்... மேலும் >>
22-04-2013 11:28
விமானப்படை புது வருடம் விழா
விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவூ ஒழுங்கமைக்கப்... மேலும் >>
19-04-2013 15:41
தொப்பிகலை நிர்மாணிக்கப்பட்ட இராணுவ நினைவூத் தூபியை திறந்து வைப்பு
தொப்பிகலை நிர்மாணிக்கப்பட்ட இராணுவ நினைவூத... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை