இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
மேலும் விவரங்களுக்கு
09-03-2017 09:16
விமானப்படை 66 வது ஆண்டுவிழாவூக்க  ஜனாதிபதி விஜயம்
2017 ஆம்ஆண்டு மார்ச் மாதம் 04 ஆம் திகதி விமானப்ப... மேலும் >>
07-03-2017 16:33
விமானப்படை சைகடகில் ஓட்டப் போட்டி 2017 - 02 ஆம் நாள்
இலங்கை விமானப்படையின் 66 ஆவது  ஆண்டு நிறவை ம... மேலும் >>
07-03-2017 16:28
இலங்கை விமாணப்படை 66 வது ஆண்டுவிழா  கண்காச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இலங்கை விமானப்படை 66வது ஆண்டு விழா கண்காச்சி ... மேலும் >>
07-03-2017 16:16
விமானப்படை 66 வது ஆண்டு நிறைவு கொண்டாடுகிறது
இலங்கை விமானப்படையின் 66 வது ஆண்டு நிறைவு விழ... மேலும் >>
28-02-2017 12:45
ஆத்மா ரமாரியா மற்றும் அமல் உடன் மேரியன்ஸ் அன்பிலக்.
இலங்கை  விமானப்படை சேவா வணிதா பிரிவின் ஏற்... மேலும் >>
27-02-2017 09:18
தேசீய  குடைப்பந்து சம்பியன்ஷிப்யில் 2017
தேசீய  குடைப்பந்து சம்பியன்ஷிப்யில் 2017 ஆம் ... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை