இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
மேலும் விவரங்களுக்கு
03-04-2017 09:34
விமானப்படை டீ.டீ.எஸ் ஏகல முகாமில்  வருடாந்த விளையாட்டு விழா.
இலங்கை விமானப்படை எகல முகாமின் வருடாந்த விள... மேலும் >>
25-03-2017 11:00
முல்லைதீவூ விமானப்படை முகாமின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை - 2017
இலங்கை விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபி... மேலும் >>
24-03-2017 15:07
இரனமடு விமானப்படை முகாமின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை - 2017
இலங்கை விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபி... மேலும் >>
23-03-2017 09:16
டெங்கு தடுப்புக்கு விமானப்படை உதவி
விமானப்படை சீனா பே கல்வித் கழகம் திருகோனமலை ... மேலும் >>
22-03-2017 15:55
சிறப்பு விருது வெற்றிவருக்கு ஏகல விமானப்படை முகாமின் கௌரவம்
2016 சிறப்பு விருது வெற்றி பிலயிட் சாஜன் ஜயவீர ... மேலும் >>
22-03-2017 14:51
இல.32 மற்றும் இல.33 ஆவது அடிப்படை பரிசூட் பயிற்சி நிறைவு விழா
இந்த பாடநெறிக்காக 10 விமானப்படை அதிகாரிகளுடன... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை