இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
மேலும் விவரங்களுக்கு
10-07-2017 16:17
வருடான்த பிண்டபாத தானம் விமானப்படையின் வழங்கப்படுகிறது
 கொழும்பு கோட்டையில் ஸ்ரீ சம்புத்தாலோக... மேலும் >>
07-07-2017 09:38
விமானப்படை 12 வது திறந்த ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் – 2017
விமானப்படை 12 ஆவது  ஸ்கொஷ் சாம்பியன்ஷிப் 2017 ஆ... மேலும் >>
05-07-2017 09:27
முகாம்கள்  இடையிலான துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டிகள் – 2017
முகாம்கள்  இடையிலான துப்பாக்கிச் சுடும் ச... மேலும் >>
03-07-2017 17:22
பீ.ஏ.எஸ்.எல் இந்டர்மீடியட் பொக்சிங் சம்பியன்ஷிப்
2017 ஆண்டில்  விமானப்படை  ஆண்கள் மற்றும் பெண... மேலும் >>
03-07-2017 12:56
கொழும்பு நலன்புரி   பள்ளிவூக்கு   புதிய பஸ் ஒன்று
கொழும்பின் நலன்புரிப் பயிற்றுவிப்பிற்கான ... மேலும் >>
03-07-2017 12:49
முதல் இறுதிப் பள்ளி திட்டத்தின் நிறைவு விழா
விமானப்படை  முதல் இறுதி பயிற்சி நிகழ்ச்சி... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை