இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

International Women’s Day Celebration with Spiritual Musical Event

Published on: 2017-03-09 18:09:06
International Women’s Day Celebration with Spiritual Musical Event
Introducing yet another novel concept, a Spiritual Musical Event by Brother Charles Thomas organized by the Sri Lanka Air force Seva Vanitha unit was held at the Defence Services College Auditorium this morning (09 March 2017) to celebrate International Women’s Day. A large crowd of spectators enjoyed a blissful musical experience presented by Brother Charles Thomas & his music team.

The Chairperson of the SLAF Seva Vanitha Unit, Mrs. Anoma Jayampathy, received the Chief Guest Mrs. Roshani Gunatilleke.
 
Ladies of the Air Force Board of Management, Officers, Airmen, Airwomen and spouses of service personnel gathered to experience this event.

 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை