இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

SLAF Seva Vanitha Unit Distributes Flood Relief Goods

Published on: 2017-06-06 11:27:05
SLAF Seva Vanitha Unit Distributes Flood Relief Goods
With the view of extending a hand to the flood affected people, SLAF Seva Vanitha Unit distributed flood relief goods such as cooked meals and dry rations at Hiniduma area, Galle on 05th June 2017.

The project was launched under the guidance of Mrs Anoma Jayampathy, the Chairperson of SLAF Seva Vanitha Unit. Members of the Seva Vanitha Unit, Officers and other ranks also participated in the programme.


நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை