இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Japanese Donations for SLAF

Published on: 2017-06-19 12:56:11
Japanese Donations for SLAF
The Japan Sri Lanka Friendship Association handed over a Mitsubishi Fire Vehicle and a Nissan Ambulance to the SLAF at a ceremony held at AFHQ on 19 June 2017. The delegation ceremonially handed over the vehicles to the Commander of the Air Force Air Marshal Kapila Jayampathy during the ceremony.

In Addition, the delegation handed over scholarships and spectacles for SLAF Seva Vanitha Unit, continuing their cooperation with the SLAF built up by handing over several donations previously.

A special cultural programme was held at AFHQ in appreciation of the donation, with the objective of making it a memorable event for the Japanese delegation.
 
The delegation included Dr.Mrs.Thilakaratne, the leaders of the Japan Sri Lanka Friendship Association, and Japanese well-wishers of the association.

Board of Management of the SLAF, Officers and others ranks also witnessed the event.

 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை