இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Air Force Pentathletes Excel at Asia Cup 2019

Published on: 2019-07-04 16:18:15
Air Force Pentathletes Excel at Asia Cup 2019
Sri Lankan Modern Pentathletes participated in the Asia Cup 2019 held in Burabay, Kazakhstan from 28th to 1st July 2019. The Sri Lanka team comprised 4 athletes (3 males and 1 female) accompanied by a coach. Out of this team two members were from the Sri Lanka Air Force. They took part in Individual Biathle and Triathle events as well as mixed relay events.

SLAF Member of the Sri Lanka Team:
Corporal Nilaweera HPGAS
Leading Aircraftwoman Dasanayake LKGKK

Athletes from several Asian Countries including Russia, India and Kazakhstan participated at the event. SLAF athletes were able to secure Gold, Silver and Bronze medals across the events that they participated in. The Sri Lankan Team returned to the island yesterday evening.

Gold Medal:
Individual Female Biathle event - Leading Aircraftwoman Dasanayake LKGKK

Silver Medals:
Individual Male Triathle event - Corporal Nilaweera HPGAS

Bronze Medals:
Individual Male Biathle event - Corporal Nilaweera HPGAS
Biathle Mix Relay event - Leading Aircraftwoman Dasanayake LKGKK
Triathle Mix Relay event - Leading Aircraftwoman Dasanayake LKGKK and Corporal Nilaweera HPGAS


join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை