இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
பொது பொறியியல் இயக்குனர்

எயார் கொமடோர் எ.டபலிவூ.ஈ. விஜேசூரிய
USP, MDS, MSc (Def Stu) in Mgt, MSc (MOA), psc


பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை