இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
பயிற்சி இயக்குனர்
Director Training
 எயார் வைஸ் மார்ஷல் எ.எம். டி சொய்சா

 ndc, psc, ctf-ndu(USA), MSc(Def-Ind), MSc(NSW-Pak)


 
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை