இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.

2010-06-14 17:47:43
விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.
இல 111ம் நவீன கருவி பொருத்தப்பட்ட  வினாப்படையின் விமானப்பிரிவின் இரண்டாவது நினைவு தினம்01ஜுன்10 திகதி வவுனியா விமானப்படை முகாமில் நடைபெற்றது.
1996ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இப் விமானப்பிரிவு  2008 ஜுன்01 திகதி  இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டன 111மற்றும்112ம் பிரிவுகளாகும்.  நவின  கருவி பொருத்தப்பட்ட இவ் விமானத்தின் செயற்பாடுகள் ஆகயத்தில் இருந்து பூமியை அவதானிக்கும் தொழில்பாடாகும்.

பூமியை அவதானிக்கும் இவ் வினாம் தரையிரங்கும் போது பூமியில் நடக்கும் சகல நிகழ்வுகளையும் சேமித்து கொண்டு தரையிரங்கும் சக்தி இவ் விமானத்திட்குண்டு.

மற்றும் யுத்ததை ஒரு முடிவிற்கு கொண்டு வர இவ் விமானம் மிகமுக்கியமாகும்.
இதணையடுத்து 02ஜுன்10 திகதி ஆணையிடும் அதிகாரி விங் கொமாண்டர் செகான் விஜயசிங்க இரண்டாம் நினைவு தினவிழாவை  பார்வையிடவும் பரிசீலனையிடவும் சென்ரிந்தார் மற்றும் ஏனைய அதிகாரிகளும் சென்று இருந்தனர். 


விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.விமானப்படையின் நவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட  விமானப்பிரிவின் நினைவு தினம்.
நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை