இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

சீன பாதுகாப்பு அலுவலரும் விமானப்படையின் தளபதி அழைப்பு விடுக்கின்றது.

2017-01-05 11:53:19
சீன பாதுகாப்பு அலுவலரும்  விமானப்படையின் தளபதி அழைப்பு விடுக்கின்றது.
சீன பாதுகாப்பு அலுவலரும்  கர்னல் ஷியூ ஜியன்வே   2017 ஆம் ஆன்டு  ஜனுவரி  04 ஆம் திகதி  விமானப்படை தளபதி ஏர் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி   அழைப்பு விடுத்தார்.

அதிகாரப்பூர்வ பிளெக்ஸ் விழா நிகழ்ச்சி சீன பாதுகாப்பு அலுவலரும் மற்றும் விமானப்படையின் தளபதி பரிமாறிக்கிரது.

 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை