இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

விமானப்படை மாதாந்திர தர்ம விரிவூரை

2017-03-20 10:02:56
விமானப்படை மாதாந்திர தர்ம விரிவூரை
விமானப்படை மாதாந்திர தர்ம விரிவூரை மதிப்பிற்குரிய அம்பகமுவை சங்வூத தேரனினால் 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 15 ஆம் திகதி விமானப்படை தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது.
இதற்காக விமானபப்படை தலமைத் தளபதி எயார் வைஸ் மார்ஷல் டி.எல்.எஸ். டயஸ் அவர்கள் , விமானபப்படை சிரேஷ்ட அதிகாரிகள்  விமானப்படை வீரர்கள் . வீராங்களைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.

நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை