இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

முகாங்கள் இடையில் மல்யூத்த சாம்பியன்ஷிப் – 2017

2017-06-08 10:22:34
முகாங்கள் இடையில் மல்யூத்த சாம்பியன்ஷிப் – 2017
2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 07 ஆம் திகதி கட்டுனாயக விளையாட்டு உள்ளரங்கத்தில் நடைபெற்ற முகாங்கள் இடையில் மல்யூத்த சாம்பியன்ஷிப் ஆண்கள் பிரிவூ கட்டுனாயக்க ரெஜிமன்ட் பிரிவூ மற்றும் பெண்கள் பிரிவூ ஏகல விமானப்படை முகாம் வெற்றி பெற்றது.

இப்போட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் இரண்டாம் இடம் அனுராதபுரம் விமானப்படை முகாம் மற்றும் பெண்கள் பிரிவில் இரண்டாம் இடம்  கொழும்பு விமானப்படை முகாம் வெற்றி பெற்றது.

இந்த சந்தரபவத்துக்காக விமானப்படை எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் டெலிகம்யூனிகேஷன் இயக்குனர்  எயார் வைஸ் மார்ஷல் ஜே.பி. வனிகதுங்க அவர்கள் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார்கள். மேலும் கட்டுனாயக்க விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமடோர் பிரசன்ன பாயோ அவர்கள் மற்றும் விமானப்படை அதிகார்கள் , விமானப்படை வீரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.


 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை