இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

ஜப்பான்யின் விமானப்படைக்கு தீ வாகன ஒன்று

2017-06-19 13:06:10
ஜப்பான்யின் விமானப்படைக்கு தீ வாகன ஒன்று
ஜப்பான் இலங்கை நட்பு சங்கம் இலங்கை விமானப்படை க்கும் மேற்பட்டபுதிய தீ வாகன ஒன்று வழங்கும் விழா 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன்  மாதம் 19 ஆம் திகதி நடைபெற்றது இந்த தீ வாகனை விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  எடுததார்கள்.

இது இலங்கை அமைப்புக்கள் பல உபகரணங்கள் நன்கொடையாக முன்பு கொண்ட ஜப்பான் இலங்கை நட்பு சங்கம் விமானப்படை உபகரணங்கள் நன்கொடை அளித்துள்ளார் என்று இறன்டாம் முறை அல்ல.

பிரதிநிதிகள் குழு ஜப்பான் இலங்கை நட்பு சங்க உறுப்பினர்கள்  மற்றும் சங்கத்தின் ஜப்பனீஸ் நலன் விரும்பிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை