இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

முகாங்கள் இடையிலான கபடி போட்டி – 2017

2017-07-14 17:10:49
முகாங்கள் இடையிலான கபடி போட்டி – 2017
2017 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 13 ஆம் திகதி ஏகல விமானப்படை முகாமின் நடைபெற்ற முகாங்கள் இடையிலான கபடி போட்டியில் ஆண்கள் பிரிவூ கொழும்பு விமானப்படை முகாம் மற்றும் பெண்கள் பிரிவூ கம்பெட் பயிற்சி பாடசாலை தியத்தலாவ   முகாம்  வெற்றிபெற்றது.

இங்கு ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள்  பிரிவில் இரண்டாம் இடம் ஏகலை  விமானப்படை முகாம்  வெற்றிபெற்றது.

இந்த சந்தர்பவத்துக்காக விமானப்படை எயார் வயிஸ் மார்ஷல்  சுதர்ஷன பதிரகே  அவர்கள் பிரதம அதிதயாக கலந்து கொண்டனர். மேலும் விமானப்படை கபடி தலைவர் எயார் கொமடோர எம்.டி. ரத்நாயக அவர்கள் மற்றும் விமானப்படை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

பின்வரும் விருதுகள் பிரதம விருந்தினராக மூலம் வழங்கப்படுகிறது

ஆண்கள்
போட்டியில் சிறந்த வீரர் - எல்.ஏ.சி. விஜேரத்ன டப்.எம்.ஆர்.எம்.பி.  விமானப்படை கொழும்பு முகாம்

பெண்கள
போட்டியில் சிறந்த வீரர்  - ஏ.சி. சத்சரனி விமானப்படை தியத்தலாவ  முகாம்


  
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை