இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

இந்தியாவின் 'குயின்ஸ் XI ' மகளிர் கிரிக்கெட் சாம்பியன்ஸ் போட்டி 2017

2017-09-07 18:45:05
இந்தியாவின்  'குயின்ஸ் XI ' மகளிர் கிரிக்கெட் சாம்பியன்ஸ் போட்டி 2017
இந்தியாவில் நடைபெற்ற 'குயின்ஸ் XI' மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இலங்கை விமானப்படை கிரிக்கெட் இரண்டாம் இடம் வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் எட்டு கிரிக்கெட் குழுகள் பங்கேற்றன.

சிறந்நத வீராங்களை                        -  வி.ஏ.டப்லிவூ.  01543 எல்.ஏ.சி. அபேவிக்ரம பி.எஸ்.எல்.

போட்டிகளின் சிறந்த வீராங்களை  -  வி.ஏ.டப்லிவூ. 02284 ஏ.சி. ஷெஹானி கே.ஜி.எம்

சிறந்த பீல்டர்                                    -  வி.ஏ.டப்லிவூ. 01659 எல்.ஏ.சி 01659 எல்.ஏ.சி. மதுவந்தி 
                                                               டப்லிவூ.ஏ.எச்.  


 
                                                         
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை