இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

விமானப்படை இரணமடு முகாமின் மற்றொரு சமுக சேவா திட்டம்.

2018-01-12 11:44:17
விமானப்படை இரணமடு முகாமின் மற்றொரு சமுக சேவா திட்டம்.
இலங்கை விமானப்படை தளபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் ஆலோசனையின் செய்யப்பட்ட சமுக சேவா திட்டம் கிழ் இரணமடு விமானப்படை முகாம் முலம்  கிளினொச்சி மாவட்டத்தில் இராமதபுரம் மஹா வித்தியாலத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கிரிகட் பிட்ச் இரணமடு முகாமில் கட்டளை அதிகாரி  குருப் கெப்டன் நானாயக்கார அவர்களின் 2018 ஆம் ஆன்டு ஜனவரி 08 ஆம் திகதி மாணவர் உரிமைகள் கையளிக்கப்பட்டது.


 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை